Ladataan hakutuloksia
Ostoskori

Mitä tarvitset mukaasi metsään? Poimi Tapion tuotevinkit maastokaudelle

Päivämäärä -
Pöydällä relaskooppi ja metsäkirjoja: Metsäsuunnittelun maastotyöopas, Maastotaulukot, Taimikonhoito, Metsänhoidon suositukset ja Metsätyypit

Kun lumet sulavat, on aika suunnata metsään. Onko sinulla jo repussasi tai kirjahyllyssäsi nämä tuotteet Tapion valikoimista?

Yleisohjeita metsien hoitoon

Metsänhoidon suositukset ovat metsien käsittelyn ohjeita, jotka pohjautuvat tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin. Keskeisimmät ohjeet kokoava kirja on saatavilla painettuna, e-kirjana sekä äänikirjana. Nyt voit siis kuunnella suositusten tärkeimmät osat vaikkapa autossa matkalla palstallesi!

Maastotaulukot-kirjan kansikuva tekstillä: "Maastotaulukot - Metsänhoidon suositukset - Tapio"

Maastotaulukoihin on koottu muun muassa viljely-, kylvö- ja taimikonhoitosuositukset, relaskooppitaulukot sekä harvennusmallit. Maastotaulukoiden 11. painos on loppuunmyyty Metsäkaupasta, mutta taulukot ovat saatavilla kännykässä, tabletissa ja läppärissä toimivana sovelluksena.

Kasvilajien tunnistajalle

Metsäkasvio 4. painos kansikuva, kirjoittajat Henry Väre ja Jukka Laine, kustantaja Tapio

Metsäkasvion avulla tunnistat perinteiset ja erikoisemmatkin kasvit. Laadukkaat valokuvat helpottavat noin 300 kasvilajin tunnistamista. Tekstiosuuksissa kerrotaan tarkat tuntomerkit, kukkimisaika, elinympäristöt ja levinneisyys Suomessa.

suomenpuutjapensaatkansi2015

Suomen puut ja pensaat on kuvitettu puulajiopas, joka esittelee kaikki Suomen alkuperäiset puu- ja pensaslajit perusteellisesti. Mukana ovat myös yleisimmät viljelykarkulaiset.

Sammalten kirja kansikuva, kirjoittaneet Jukka Laine, Tapani Sallantaus, Kimmo Syrjänen ja Harri Vasander, kustantaja Tapio

Sammalten kirjan painos on tällä erää loppunut, mutta kirjaa on edelleen saatavilla e-kirjana. Se esittelee 29 maksa- ja 161 lehtisammalta kasvupaikoittain jaoteltuna, mikä helpottaa vaikeampienkin lajien tunnistusta.

Apua metsän kasvupaikkaluokitteluun

Metsätyypit - Kasvupaikkaopas -kirjan kansikuva, kirjoittaneet Juha-Pekka Hotanen, Hannu Nousiainen, Raisa Mäkipää, Antti Reinikainen ja Tiina Tonteri, kustantaja Tapio

Metsätyypit – kasvupaikkaopas pureutuu kasvupaikkojen luokitteluun. Yli sata vuotta sitten kehitetty metsätyyppijärjestelmä on yhä toimiva menetelmä kasvupaikkojen biologisen tuotoskyvyn kuvaamiseen aluskasvillisuuden perusteella.

Suotyypit ja turvekankaat - kasvupaikkaopas

Suotyypit ja turvekankaat – kasvupaikkaopas opastaa luonnontilaisten soiden ja turvekankaiden tunnistamiseen. Koska kirja kuvaa myös harvinaisia ja uhanalaisia suoluontotyyppejä, sitä voidaan käyttää luontotyyppikartoituksissa.

Välineitä metsänmittaajalle

Metsäsuunnittelun maastotyöopas, kustantaja Tapio

Metsäsuunnittelun maastotyöopas käy läpi metsäsuunnittelun menetelmät, esittelee käytössä olevat aineistot ja antaa suosituksia metsätietostandardin koodien käytölle. Opas vastaa tämän päivän tarpeisiin ja kuvaa muun muassa menetelmät eri-ikäisrakenteisten metsien mittaukseen ja lahopuuston inventointiin.

ketjurelaskooppi ja relaskooppitaulukot

Ketjurelaskoopilla selvität puuston pohjapinta-alan (m²/ha). Kun lisäksi arvioit puuston keskipituuden, runkotilavuus (m3/ha) selviää pääpuulajin mukaisista relaskooppitaulukoista.

Syvennä tietojasi taimikonhoidosta ja metsänuudistamisesta

Taimikonhoito-kirjan kansikuva

Taimikonhoito kokoaa tuoreen tutkimustiedon taimikonhoidon biologisista perusteista, menetelmistä sekä niiden kustannuksista. Männyn, kuusen ja rauduskoivun taimikoille esitetään eri tilanteisiin optimaaliset taimikonhoitoketjut.

Metsänuudistaminen

Metsänuudistaminen esittelee toimenpiteet, joilla metsänuudistaminen onnistuu tutkimustiedon mukaan nopeimmin ja varmimmin. Metsänuudistamisella tarkoitetaan koko on toimenpiteiden ketjua uudistushakkuusta ensiharvennukseen.

Lisää vinkkejä metsäalan ajankohtaisista kirjoista ja oppaista löydät Metsäkaupan kirjavalikoimasta.