Hyödynnä kesäetu! Kun ostoskorissasi on kirjoja tai karttoja yli 60 € arvosta, lisää koodi LOMA2024, niin saat 10 € lisäalennuksen tilauksestasi. Etu on voimassa vain 31.8. saakka.

Ladataan hakutuloksia
Ostoskori

Lukijat arvostelevat: Metsät ja ilmastonmuutos tarjoaa metsänomistajalle tietoa ja tukea metsänhoitoon

Päivämäärä -
Metsät ja ilmastonmuutos -kirja henkilön kädessä kesäisessä metsässä

Ajankohtainen Metsät ja ilmastonmuutos tarjoaa oivalluksia kaikille hiilensidonnasta ja ympäristökysymyksistä kiinnostuneille. Tutkija Markus Melin ja toimittajat Pi Mäkilä ja Aino Ässämäki ovat haastatelleet kirjaan kymmeniä tutkijoita, asiantuntijoita ja käytännön metsäammattilaisia. Annoimme tietokirjan luettavaksi kolmelle metsänomistajalle. Millaisia eväitä ja tietoa he saivat kirjasta? Lue alta arvostelut.

Metsänomistajalle monipuolisesti tietoa ja tukea metsänhoitoon

Kaupungistuneen metsänomistaja Jaana Siljanderin mielestä Metsät ja ilmastonmuutos on Suomen metsien tämänhetkistä tilaa ja politisoitunutta metsäkeskustelua hyvin avaava, selkeästi kirjoitettu ja ajankohtainen teos. ”Itselleni kirja toimi tiedon antajana ja lisäsi kiinnostustani metsänhoidon ja metsäluonnon tiedon saamiseen”, Jaana summaa.

Metsänomistajana Jaana on iloinen ja ylpeä siitä, että saa hoitaa metsää ja taata sille mahdollisimman hyvän hoidon. Hyvään metsäluonnon kokonaisvaltaiseen hoitoon hän kuitenkin kokee tarvitsevansa monipuolisesti tietoa ja ymmärrystä. Metsät ja ilmastonmuutos tarjoaakin Jaanan mielestä myös hyvää konkreettista tietoa ja tukea metsänomistajalle metsänhoidollisten toimenpiteiden päättämiseksi: ”Metsä uudistuu hitaasti. 50 vuotta ihmisen elämässä on pitkä aika, eikä omaa metsää voi muokata kuin pihapuutarhaa tai kodin sisutusta aina kun tekee mieli vaihtelua. Ei ole helppoa muodostaa ymmärrystä oman metsän tarpeista ja sinne sopivasta puustosta ilmastonmuutoksen ja muuttuvan maailman tilanteessa.”

Jaana suosittelee Metsät ja ilmastonmuutos -kirjaa kaltaisilleen muille metsänomistajille ja uskoo sen olevan myös hyvä tietoisku poliittisille päättäjille, metsäalan opiskelijoille ja esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen henkilöstölle.

Ilmastonmuutokseen liittyvät peruskäsitteet haltuun

Metsuri, yrittäjä ja rakennusrestauroija Ville Sorsan mielestä Metsät ja ilmastonmuutos maalaa moniulotteisen kuvan siitä, miten ilmasto, metsät, maaperä, politiikka ja talous vaikuttavat toisiinsa. Erityisesti Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden kirjoitukset metsien hyönteisistä, sienistä ja muista tekijöistä, jotka vaikuttavat metsän kasvuun ja terveyteen, herättivät Villen kiinnostuksen. Hän piti niitä yllättävänkin kiehtovina, ja artikkelit syvensivät hänen ymmärrystään metsien monimutkaisista ekosysteemeistä. ”Lisäksi jotkin jo tiedossani olevat metsätyön käytännöt tulivat aiempaa ymmärrettävimmiksi. Esimerkiksi ensimmäistä kertaa todella ymmärsin, miksi hakkuiden jälkeen kantoihin ruiskutetaan urea- tai harmaaorvakkaliuosta”, Ville toteaa.

”Onneksi artikkeleissa esitellään selkeästi ilmastonmuutoksen ja metsien välisen suhteen peruskäsitteet, joiden avulla keskustelussa suunnistaminen tulee helpommaksi. Lisäksi oli mielenkiintoista lukea paikallisen päätöksenteon taustalla olevien lakien, asetusten ja direktiivien taustoista. Jäin kuitenkin toivomaan, että peruskäsitteiden ansiokkaan esittelyn lisäksi artikkelien yhteyteen olisi liitetty kaavioita, kuvia tai kuvioita”, Ville pohtii.

Villen mielestä Metsät ja ilmastonmuutos ei anna helppoja vastauksia tai ratkaisuja, vaan johdattaa lukijansa pohtimaan itse metsän, ilmastonmuutoksen ja ihmisen tekemien ratkaisujen välisiä suhteita. ”Kirjan avulla pääsee kuitenkin käsiksi keskeisiin kysymyksiin ja keskusteluaiheisiin. Kenties se auttaa myös tekemään aiempaa parempia ratkaisuja metsää koskevassa päätöksenteossa. Kaiken kaikkiaan pidän kirjaa onnistuneena. Näen, että sille on olemassa todellinen tarve metsänomistajien, metsäalan ammattilaisten, ja myös kaikkien metsistä, luonnosta ja ilmastonmuutoksesta kiinnostuneiden ihmisten parissa”, Ville suosittelee.

Tutkittua tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen metsiin

Suvun omistuksessa jo pari sataa vuotta olleen pienehkön metsätilan Itä-Suomesta itselleen kymmenisen vuotta sitten ostanut Pekka Vilkki piti Metsät ja ilmastonmuutos -kirjaa asiallisena ja metsänomistajalle hyvää tukea metsänhoitoon liittyvien päätösten tekemiseen. ”Kirjassa kerrotaan hyvin, mitkä asiat perustuvat tutkittuun tietoon, ja mitkä taas ovat vielä tässä vaiheessa ”hyviä ajatuksia” mutta vailla tutkimus- tai kokemuspohjaa. Asiat esitellään monipuolisesti toitottamatta yhtä totuutta”, Pekka kommentoi.

Pekka tekee tilallaan metsänhoitotyöt itse ja pyrkii hoitamaan metsiään monipuolisesti niin talouden, ilmaston kuin luonnonsuojelun näkökulmista. ”Itselle ainakin valkeni se, että kukaan ei pysty sanomaan varmuudella miten tällä hetkellä on toimittava. – – Pitää vain perustaa päätökset todennäköisiin, tutkittuihin asioihin ja toivoa parasta. Tutkimustietoa saamme koko ajan lisää”, Pekka pohtii.

Luonnonsuojelun ja monimuotoisuuden näkökulmien lisäksi kirjassa avattiin Pekan mielestä kattavasti myös Suomen metsiin liittyvää ajankohtaista EU-politiikkaa. Pekka suositteleekin Metsät ja ilmastonmuutos -kirjaa niin metsänomistajille, politiikassa mukana oleville kuin kenelle tahansa metsä-, ilmasto- tai luonnonsuojeluasioista kiinnostuneille.

Metsät ja ilmastonmuutos -kirjan kansikuva, kirjoittaneet Markus Melin, Pi Mäkilä ja Aino Ässämäki, kannen kuvitus Jenni Uusilehto, kustantaja Tapio

Metsät ja ilmastonmuutos

Metsät ja ilmastonmuutos on ajankohtainen tietokirja ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta Suomen metsiin ja metsätalouteen. Kirja on saatavilla sekä painettuna että e-kirjana.

Osta Metsäkaupasta ›